Søg

Hvad er kultur?

Begrebet ‘kultur’ dækker over et samfunds eller en gruppe menneskers fælles livsform. Det kan være de kulturelle værdier som traditioner, sprog, normer, overbevisninger og symboler, der tilhører mennesker fra et bestemt område eller land. Vores kulturelle baggrund og tillærte værdier påvirker den måde, vi handler på i...

Børn på flugt er først og fremmest børn

 Arbejdet med børn på flugt kan sagtens tage udgangspunkt i din eksisterende pædagogiske praksis og faglighed, men bare med et skærpet fokus på trivslen hos børn, der har været på flugt.   Som lærer eller pædagog skal du altså bruge de faglige værktøjer...

Hvorfor flygter mennesker?

Der er mere end 89 millioner mennesker verden over, som er blevet tvunget til at forlade hus og hjem. De kan være på flugt både inden for og uden for deres eget lands grænser. I alt er der cirka 43 millioner børn, der er på flugt i...
Tre piger

At være barn på flugt

Her får du et indblik i, hvad det vil sige at være barn på flugt. Hvad er konsekvensen for barnet, og hvad kan du som frivillig gøre for, at barnet får et trygt møde med sin nye virkelighed?   Du får  genopfrisket de rettigheder, alle børn har...

Hvad er kultur?

Når du møder familier, der er flygtet fra deres hjemland, er det vigtigt, at du som frivillig er åben og prøver at forstå den kultur, de kommer fra. På den måde kan du forsøge at undgå eventuelle misforståelser og fordomme. Det bliver også tydeligere for dig, hvor...

Hvorfor flygter mennesker?

Der er mere end 89 millioner mennesker verden over, som er blevet tvunget til at forlade hus og hjem. De kan være på flugt både inden for og uden for deres eget lands grænser. I alt er der cirka 43 millioner børn, der er på flugt i...

Barnets reaktioner i faser

Reaktionerne falder i faser Når et barn, der har været på flugt, skal tilpasse sig en ny virkelighed, taler man om, at denne tilpasning falder i forskellige faser. Faserne er ikke nagelfaste i tid og kan veksle ind og ud mellem hinanden.    Den første tid Den første tid,...

Hvad kan overraske ved de danske dagtilbud?

Selve det, at vi har forskellige dagtilbud, kan være overraskende for en familie og et barn, der måske ikke tidligere har haft mulighed for vuggestue, dagpleje og børnehave. Vigtige kendetegn ved de danske dagtilbud: Det danske dagtilbud har stærkt fokus på leg og udvikling...

Alle børn har rettigheder

Børn har ret til at blive beskyttet mod krig og væbnede konflikter. Der er mange, der slet ikke er opmærksomme på, at børn har nedskrevne rettigheder, og derfor er det en god idé at tænke formidlingen af dem ind i sit møde med netop børn, der...

Barnets reaktioner i faser

Når et barn, der har været på flugt, skal tilpasse sig en ny virkelighed, taler man om, at denne tilpasning falder i forskellige faser. Faserne er ikke nagelfaste i tid og kan veksle ind og ud mellem hinanden.    Den første tid Den første tid, efter barnet er...

Send favoritter på mail

Tag dine favoritter med dig. Send dine favoritmaterialer til din mail eller en kollega.

Du har endnu ikke valgt nogen favoritter. Vælg materialer her på siden (med et hjerte) og få dem sendt til din mail eller til en kollega.

Ung i usikkerhed

Ung i usikkerhed – betydningen af midlertidigt ophold for børn og unge med flugtbaggrund i

Barn med legotårn

Barnets nye hverdag

Barnets nye hverdag Her ser vi nærmere på, hvilke forskellige faktorer, der spiller ind for,