Pas på dig selv 

Som fagperson kan du gøre en kæmpe forskel for børn, der kommer til Danmark på flugt fra krig eller konflikter ude i verden. 

Ved at passe på dig selv, passer du også på børnene

Men når du er i kontakt med børn og forældre, der har været på flugt, kan du også selv blive påvirket af de ting du ser, hører og oplever. Det er vigtigt, at du passer godt på dig selv, samtidig med at du sørger for, at børn og forældre i krise føler sig trygge i mødet med en ny kultur. 

Som fagperson er det en god idé at huske på, at:

 • Du gør allerede meget ved at udvise nærvær og omsorg for barnet 
 • Det er ikke din opgave at agere psykolog, så pas på dig selv ved at huske dine egen rolle og dens afgrænsning 
 • Det er vigtigt, at du selv føler, at du er i balance og har overskud til at hjælpe andre 
 • At tale sammen som kollegaer og få snakket om, hvad I oplever 
 • Husk at stole på din faglighed og intuition, når det gælder om at skabe trygge rum for børn 
 • Det er en ny situation, men du kan sagtens trække på, hvad du i forvejen gør og ved 

Husk at sparre med dine kolleger 
Det er en god idé, at I bruger hinanden som kollegaer og sparrer med hinanden. At I får skabt et trygt rum, hvor I kan dele frustrationer, undren og succesoplevelser.

Du kan selv hjælpe med at skabe tryghed ved at turde dele dine egne tanker og lytte, når dine kollegaer har brug for input fra dig.

Det kan du for eksempel gøre ved at være opmærksom, lade din kollega fortælle helt færdig om situationen og efterfølgende stille opfølgende spørgsmål. 

Forslag til spørgsmål

 • Hvordan har du det? (husk at lytte aktivt) 
 • Hvad er særligt belastende for dig? Hvorfor?    
 • Hænger det sammen med dit arbejde? Hvordan?    
 • Hvem kan hjælpe?    
 • Hvordan kan jeg formulere mit/vores behov og til hvem? 

Du kan vende de samme spørgsmål indad og sætte ord på både over for dig selv og dine kollegaer. I sparringssamtalen opstår der måske spørgsmål og viden, du kan arbejde videre med, og måske oplever du sikkerhed og tryghed i forhold til det, du allerede gør.  

Hvad skal der til for at, barnet lander trygt i sin nye hverdag?

Lyt til podcast med Red Barnets psykologer Ane Lemche og Anne-Sophie Dybdahl.