At være barn på flugt

Tre piger

Her får du et indblik i, hvad det vil sige at være barn på flugt. Hvad er konsekvensen for barnet, og hvad kan du som frivillig gøre for, at barnet får et trygt møde med sin nye virkelighed?  

Du får  genopfrisket de rettigheder, alle børn har som overordnet er: retten til det mest grundlæggende som mad, tøj, lægehjælp, tryghed og skolegang. Retten til beskyttelse og retten til medbestemmelse. Når du formidler dem videre, får barnet bedre mulighed for at reagere, hvis  rettighederne bliver brudt. 

Materialer

Viden

43 millioner børn er på flugt lige nu verden over. De har måttet forlade deres vante liv sammen med deres familie, som oftest på grund af naturkatastrofer eller krig. 

Viden

Børn på flugt er blevet frarøvet deres trygge barndom. Men de har altid deres rettigheder, nemlig dem, der er bestemt af FNs børnekonvention. 

Viden

Hvad er det for et barn, du møder, og som du gerne vil tage godt imod? Der er lige så mange historier, som der er børn, men fælles er, at børn på flugt har huller i barndommen. 

Gode råd

Som frivillig kan du først og fremmest være en tryg, rolig og omsorgsfuld voksen i barnets splinternye liv. Og så kan du hjælpe barnet med at finde vej ind i nye fællesskaber.