Barnets reaktioner i faser

Reaktionerne falder i faser 
Når et barn, der har været på flugt, skal tilpasse sig en ny virkelighed, taler man om, at denne tilpasning falder i forskellige faser. Faserne er ikke nagelfaste i tid og kan veksle ind og ud mellem hinanden. 
   
Den første tid 
Den første tid, efter barnet er ankommet til sin nye hverdag, kalder man også for den akutte fase, der dækker over barnets umiddelbare ankomst og de reaktioner, der er typiske her. 

Et nyankommet barn vil ofte være forvirret, ængsteligt og lettet på én gang. Barnets sociale og følelsesmæssige funktioner kan være nedsatte, og det kan gøre det svært for barnet at koncentrere sig. Det nyankomne barn kan også være træt og opgivende. Det behøver ikke være udtryk for modstand, men det er barnets måde at beskytte sig selv på. 

Andre kendetegn for den akutte fase er, at barnet: 

 • Virker psykisk bedøvet eller fjernt 
 • Udviser humørsvingninger   
 • Er grådlabilt   
 • Oplever flashbacks   
 • Har svært ved at forstå, hvad der er sket    
 • Har brug for ekstra tid til at sætte begivenheder i sammenhæng  

Det kan være vanskeligt at få øje på, hvordan barnet rent faktisk har det i den akutte fase. Der er ikke nødvendigvis altid overensstemmelse mellem det, barnet udtrykker og det, barnet tænker og føler. 
   

Barnets reaktioner på længere sigt 
Den anden fase i et barns ankomst efter at have været på flugt, dækker bredt set over den periode, der kommer efter den akutte fase og den umiddelbare ankomst. Her skal man være opmærksom på, at udviklingen ikke nødvendigvis er lineær.

Der kan gå op til fire til seks måneder, før barnet til fulde opdager, hvad det har mistet i kraft af flugten.

Reaktioner kan komme på meget forskellige tidspunkter og blive udløst af forskellige ting. Der vil ofte forekomme et dyk i barnets humør, som kommer til udtryk gennem tristhed og håbløshed i denne periode. Her er struktur og rutiner vigtige for, at barnet kommer videre.
   
Når et barn har været i krisesituationer, som for eksempel krig i længere tid, ændrer det hjernens anatomi og kan skabe toksisk stress. Særligt små børns hjerne er ekstremt sarte overfor overproduktion af stresshormoner, fordi det kan gå ud over deres udvikling. Barnet kan være udfordret af angst, skyldfølelse og dårlig søvn. Når barnet oplever, at verden er ude af kontrol, kan barnet opleves som enten kaotisk eller meget kontrolleret. 
 
Du spiller som fagperson en afgørende rolle i overgangen fra, at barnet ankommer, til han eller hun skal lande trygt og godt i sin nye tilværelse. Det er her vigtigt at være opmærksom på bekymrende adfærd eller reaktioner over længere tid. Hvis du ser noget, der ikke helt er, som det skal være, skal du underrette. 

Vær opmærksom på, om barnet: 

 • Fungerer rimeligt i hverdagen 
 • Har problemer med koncentration 
 • Har problemer med tillid til andre mennesker 
 • Er vredt og frustreret over det, der er sket 
 • Har ‘dyk’ af tristhed og håbløshed 
 • Viser tegn på kronisk sorg ved for eksempel at benægte, at en nærtstående er død

Hvad skal der til for at, barnet lander trygt i sin nye hverdag?

Lyt til podcast med Red Barnets psykologer Ane Lemche og Anne-Sophie Dybdahl.

Hvordan kan man skabe gode fællesskaber for børn på flugt og hvad man være særligt opmærksom?

Lyt til podcast med Red Barnets psykologer Ane Lemche og Anne-Sophie Dybdahl.

Se også:

Hvad skal du gøre hvis du er bekymret for et barns trivsel
Dreng kaster med snor
Når barnet skal lande i en ny hverdag