Ung i usikkerhed - betydningen af midlertidigt ophold for børn og unge med flugtbaggrund i Danmark.

Mange børn med flugtbaggrund lever i Danmark på midlertidige opholdstilladelser. Det er et grundvilkår for dem og deres familier. Midlertidigheden er konstant til stede i deres hverdag parallelt med skoledage, fodboldtræning, venskaber og drømme om fremtiden.

Den beskyttelse, vi giver børn, der er flygtet til Danmark, er kortvarig og kan inddrages, hvis myndighederne vurderer, at sikkerhedssituationen i hjemlandet er forbedret. 

Red Barnet og VIA University College har gennemført tre delundersøgelser, der belyser, hvordan midlertidige opholdstilladelser påvirker den mentale sundhed hos børn og unge mellem 13-17 år, og hvordan de oplever, at denne midlertidighed påvirker deres hverdag og fremtidsmuligheder:

• Et systematisk litteraturstudie af nyeste forskning på området
• En juridisk analyse af gældende lovgivning og praksis
• En kvalitativ undersøgelse med bidrag fra børn og unge, der har
været på flugt og nu har ophold i Danmark

Mange børn med flugtbaggrund lever i Danmark på midlertidige opholdstilladelser. Det er et grundvilkår for dem og deres familier. Midlertidigheden er konstant til stede i deres hverdag parallelt med skoledage, fodboldtræning, venskaber og drømme om fremtiden.

 

Konferencen Børn på flugt, marts 2024

Red Barnet afholdt den 13. marts 2024 konferencen ‘Børn på flugt’ – om at være barn på flugt, ankomme til Danmark og fortsætte barndommen her.

Se video fra hele konferencen og materialer fra dagen.