Hvad er kultur?

Fem børn lytter

Begrebet ‘kultur’ dækker over et samfunds eller en gruppe menneskers fælles livsform. Det kan være de kulturelle værdier som traditioner, sprog, normer, overbevisninger og symboler, der tilhører mennesker fra et bestemt område eller land.

Vores kulturelle baggrund og tillærte værdier påvirker den måde, vi handler på i hverdagen. For eksempel hvor punktlige vi er i forhold til aftaler, hvordan vi hilser på hinanden, og hvordan vi opdrager eller leger med vores børn. En kulturforskel kan også være, at vi i Danmark sender vores børn i dagpleje og vuggestue meget tidligt, hvorimod forældre i nogle lande går på barsel i helt op til tre år.

Det kan have betydning for barnets sociale kompetencer og udvikling, og det kan derfor også være en kulturforskel, du som fagperson skal være opmærksom på.

Barn i en ny kultur
Børn og familier, der er eller har været på flugt, er lige så forskellige som alle andre.

Nogle kan have haft velstillede eller middelklasse-liv før krigen, mens andre har levet i fattigdom. Nogen vil komme fra konfliktområder, hvor de har levet længe under pres, mens det for andre kan være ganske nyt pludselig at være på flugt.

Ankomsten til Danmark trækker en række helt nye kulturelle koder med sig. De kan tage tid at forstå og lære uanset, hvor man kommer fra.

Hvad er kulturelle koder?
Begrebet ’kulturelle koder’ dækker over de måder, en kultur gør tingene på, og de kan være helt anderledes end i den kultur, barnet kommer fra. Samtidig er de en kompleks størrelse, der kan være svær at regne ud.

Der kan for eksempel gælde et sæt kulturelle koder der, hvor du møder barnet som fagperson, andre i fritiden og nogle tredje derhjemme.

De nye måder at gøre tingene på, som det nyankomne barn møder, skifter altså alt efter hvor han eller hun befinder sig. Det er også forskelligt alt efter, hvilken baggrund barnet kommer fra, hvilke nye måder, der overrasker eller undrer ham eller hende.

Se også:

Barn med tårn af duploklodser
Hvad kan overraske ved den danske skole
Hvordan kommunikerer du med én, der endnu ikke kan dansk?
Hvad kan overraske ved de danske dagtilbud?
Lege og aktiviteter uden sprog
Hvad skal jeg huske på i mødet med en ny kultur?