Hvad kan overraske ved den danske skole?

Barn med tårn af duploklodser

For en familie og et barn, der kommer fra en anden kultur end den danske, kan vores måde at drive skole på virke overraskende på flere måder. Det kan derfor være en god idé at fortælle om de formelle formål for den danske folkeskole, men også om de uformelle regler.


Vigtige kendetegn ved den danske folkeskole:

 • I Danmark er der ti års undervisningspligt, og de fleste børn begynder i skole, når de er fem-seks år 
 • I en dansk skoleklasse er der typisk et sted mellem 25 og 28 børn 
 • Skoledagen starter oftest klokken 08.00 og slutter senest 15.30 
 • I den danske skole er der fokus på faglighed, fællesskab, trivsel, dannelse og samarbejde 
 • Der er en forventning om, at forældrene viser engagement i deres børns skolegang 
 • Kommunikation mellem skole og forældre foregår primært via den digitale platform Aula  
 • Relationen mellem lærer og elev er ikke udelukkende undervisningsrelateret. Det er forhåbningen, at elever oplever trygt at kunne tale med lærere om følelser, problemer, udfordringer og glæder 
 • I Danmark er der en lov om, at voksne ikke må slå børn, og derfor må lærerne heller ikke. 
 • Vores karakterskala er en syvtrinsskala, hvor den laveste karakter er 03 og den højeste er 12. (Du kan finde en nøjagtig beskrivelse af skalaen på uvm.dk)
 • I danske skoler er det er meget udbredt at benytte sig af SFO’en, hvis der er sådan en på skolen eller et fritidshjem i nærheden 
 • Det er vigtigt at huske madpakke og skiftetøj


Du kan i dialogen med familien tage udgangspunkt i ovenstående, men der kan også være særegne formelle og uformelle regler og rutiner hos jer
skolen, som er vigtige at få med i introduktionen.
 

Hvad kan skolen gøre for at forberede sig på at modtage børn på flugt?

Lyt til podcast med Red Barnets psykologer Ane Lemche og Anne-Sophie Dybdahl.

Hvordan skaber man en god hverdag i en dansk skole for et barn på flugt?

Lyt til podcast med Red Barnets psykologer Ane Lemche og Anne-Sophie Dybdahl.

Se også:

Hvordan kommunikerer du med én, der endnu ikke kan dansk?
Lege og aktiviteter uden sprog
Hvad kan overraske ved de danske dagtilbud?
Fem børn lytter
Hvad er kultur
Hvad skal jeg huske på i mødet med en ny kultur?