Hvad skal jeg som fagperson huske på i mødet med en ny kultur?

Fordomme og forforståelser kan let komme til at påvirke relationen mellem barn og fagperson. For børn, der har været på flugt, kan fagpersoner for eksempel blive opfattet som repræsentanter for ‘systemet’, og de myndigheder, som familien måske har haft ambivalente oplevelser med.  

For at forebygge negative forventninger er det vigtigt at være bevidst om egne blinde vinkler og eventuelle fordomme i modtagelsen af barnet og dets familie.

Hvis du har lyst til at blive klogere på emnet, kan du læse Farvede forventninger’ af Laila Colding Lagerman. Bogen er udgivet i samarbejde med Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening og giver skoler og fagpersoner redskaber til at forebygge eventuel forskelsbehandling.

På samme måde, som du skal lære om deres kultur, kan det derfor også være gavnligt, at du som fagperson lærer familierne om vores kultur i Danmark. 

Det kan hjælpe dem med at føle sig mere trygge og gør det lettere for dem at tilpasse sig de nye omgivelser. 

Nøgleordene er nysgerrighed, viden, forståelse, respekt og ydmyghed:

Nøgleord til forståelse af kultur

  • Nysgerighed
  • Viden
  • Forståelse
  • Respekt
  • Ydmyghed 
  • Sørg for at spørge ind til barnet og inddrage ham eller hende i samtaler og aktiviteter.
  • Undersøg og hent viden om det samfund, barnet kommer fra, så du har lettere ved at vise forståelse og sætte dig i barnets sted.
  • Kommunikér klart med barnet og spørg ind til forventninger, så de er afstemt mellem jer.
  • Fokusér på ligheder og ressourcer frem for forskelle og problemer.

Ny kultur – ny måde at løse konflikter på
Det er kulturelt forankret, hvordan vi håndterer konflikter. Det kan derfor være svært for det nyankomne barn, der har været på flugt, at navigere i en konflikt og komme godt ud af den igen. Samtidig er konflikthåndtering vigtig for, hvordan barnet klarer sig socialt videre frem. 

Du kan hjælpe barnet på vej ved at lægge mærke til, hvordan han eller hun løser konflikterne og så enten anderkende det eller vise, hvordan I plejer at gøre.

Hvordan kommunikerer du med én, der endnu ikke kan dansk?
Lege og aktiviteter uden sprog
Barn med tårn af duploklodser
Hvad kan overraske ved den danske skole
Fem børn lytter
Hvad er kultur?
Hvad kan overraske ved de danske dagtilbud?