Hvordan kan jeg som frivillig hjælpe børn ind i fællesskabet? 

Det danske foreningsliv er stærkt og velfungerende og kan være et vigtigt åndehul, når børn, der er flygtet fra et kriseramt land sammen med deres familie, skal finde sig til rette og opbygge en ny hverdag.  Du spiller derfor også en vigtig rolle og kan hjælpe de nyankomne børn ind i de nye fællesskaber, der hvor du arbejder som frivillig. 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har sammen med Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) samlet syv råd til, hvordan børn og unge, der er flygtet fra krig eller kriser, kan blive en del af foreningslivets fællesskab. 

Syv råd til at få børn og unge til at blive en del af foreningslivets fællesskab

 1. Opsøg børn og unge, der er flygtet til Danmark 
  Gør en aktiv indsats for at opsøge børn og unge i dit lokalområde, som er flygtet fra krig og mangler et fællesskab. 

 2. Der er altid en løsning på sproglige udfordringer 
  Lav aktiviteter, der ikke kræver et fælles sprog, og brug Google Oversæt til at føre korte samtaler.

 3. Tag samtalen, når du bliver inviteret 
  Vent med at nævne krigen eller andre voldsomme omstændigheder, til barnet selv bringer det op. 

 4. Gør alt gratis 
  Deltagerbetaling kan være en hindring. Vær tydelig i din kommunikation om, hvorvidt I kan udlåne udstyr, refundere beløb eller dække bestemte udgifter. 

 5. Fortsæt med at gøre det, du altid har gjort 
  Man behøver ikke at lave om på sine foreningsaktiviteter, fordi man vil inkludere nye i fællesskabet. 

 6. Giv alle mulighed for at bidrage 
  Erfaringerne viser, at alle børn og unge gerne vil bidrage — så inddrag dem på lige vilkår med de andre i foreningen. 

 7. Ring, hvis du gerne vil vide mere 
  Tag fat i foreninger som Red Barnet eller DFUNK — de står klar med råd og sparring.

Læs mere hos Dansk Ungdoms Fællesråd.


Se også:

Det trygge fællesskab og børnevenlige områder
Barnets modstandsdygtighed
Hvordan kan det danske foreningsliv bidrage til at tage godt imod børn?