Barnets modstandsdygtighed

Modstandsdygtighed, der også kaldes resiliens, er et begreb, der dækker over et menneskes evne til at komme igennem udfordringer og udvikle sig sundt på trods af svære omstændigheder. Resiliens er ikke et personlighedstræk eller en statisk, medfødt størrelse.

Den er afhængig af en lang række faktorer og vilkår fra barn til barn og fra krise til krise. Så det er ikke en fast størrelse, du skal begribe og forholde dig til på en konkret måde. 

Et barn, der har måttet forlade en tryg barndom, kan være i krise og sorg. Et barn har ikke selv ansvar for at styre sig selv igennem udfordringer og kriser. Det skal de voksne omkring ham eller hende hjælpe med. Det er her, du kommer ind i billedet som fagperson.  

Du kan nemlig være med til at udvikle barnets resiliens. 

Du kan som voksen omkring et barn, der har været på flugt, styrke dets resiliens ved at være opmærksom på, hvordan barnet er til stede i sig selv og i fællesskabet.

Hvad kan jeg ellers gøre for at styrke barnets resiliens? 
Du kan have ekstra opmærksomhed på at skabe ro og trygge rammer for barnet, og så er det en god idé hele tiden at gøre tingene i et stille og roligt tempo, skridt for skridt. Det er ikke sikkert, barnet kan eller vil åbne op og fortælle om flugten og sine følelser og oplevelser i forbindelse med den.
 

Der kan være forskellige ting, der udløser angst eller nervøsitet hos barnet. Hvis du er opmærksom på, hvad det er, kan du forsøge at eliminere det eller forklare, at barnet er i trygge omgivelser. Høje lyde eller andre ting, der kan skræmme, er ikke farlige her.  

Det kan være en stor hjælp for barnet, hvis du sørger for, at han eller hun kommer med til fødselsdage eller fællesarrangementer. Du kan for eksempel få et familiemedlem eller et andet barn til at hjælpe med at følge og hente. Meget kan gå tabt i det, der bliver fortalt eller skrevet, og nogle familier og børn ved ikke, hvad en børnefødselsdag indebærer.  

Du kan vise, at du anerkender barnets oplevelser, kunnen og erfaringer ved for eksempel at spørge ind og lade barnet fortælle om sit land, mad, flag og andre lignende emner.

Hvis du lægger mærke til, at der er noget særligt, der virker svækket, kan du forsøge at sætte fokus på netop det, når du hjælper barnet ind i fællesskabet.

Du kan være opmærksom på, om barnet: 

 • Kender sig selv og sine grænser 
 • Kan koncentrere sig 
 • Træffer gode beslutninger  
 • Er i stand til at håndtere følelser 
 • Kan skabe og bevare venskaber 
 • Nyder samvær med andre 
 • Løser konflikter positivt 
 • Beder om hjælp 
 • Udtrykker sig overfor andre 
 • Kan sætte sig i andres sted 
 • Forstår sociale sammenhænge
 Se også:
Børn på flugt er først og fremmest børn
Hjælp barnet ind i det trygge fællesskab
Børn med hulahopringe
Det trygge møde med skolen
Det trygge møde med institutionen