Det trygge møde med skolen

Børn med hulahopringe

Skolen har et vigtigt arbejde i at støtte børn, der er flygtet til Danmark. For et barn, der har været på flugt, kan skolen minde om den normalitet, de har mistet.

Men et barn, der har været på flugt, skal bruge meget energi på at afkode omgivelser, forventninger og andre mennesker i skolen, og derfor har barnet brug for rammer og struktur fra skolens side.  

Det kan være en god idé at give barnet en fast plads, et tydeligt skema og egen sin skuffe, hvis det er muligt.

Det kan også være rart for barnet, at der er en ‘tjek-ind’ og en ‘tjek-ud’ med den samme voksne morgen og eftermiddag.   

Det er givtigt, at mødes med barn og forældre fysisk inden skolestart. På den måde kan alle fornemme stemninger og kropssprog. 

Mange af de familier, der kommer til Danmark, har en anden forståelse af skolen – for eksempel at det er en stor autoritet. Derfor er det første møde vigtigt for det videre samarbejde og jeres forståelse for hinanden. 

Huskeliste – når du sammen med din skole skal tage godt imod et barn og en familie, der har været på flugt

 • Sæt dig ind i skolens generelle procedurer i forhold til at tage imod børn, der har været på flugt. 
 • Tag kontakt til familien og invitér barnet og forældrene til et møde (eventuelt med tolk, hvis nødvendigt)  

OBS: Det kan være en god idé at give forældrene al relevant information på skrift, så de kan vende tilbage til det efter mødet (uanset om det står på engelsk, dansk eller deres eget modersmål) 

 • Afklar, om der er en kontaktperson i kommunen eller en bisidder i familien, som skal med til mødet  
 • Vis venlighed, imødekommenhed, tålmodighed og rummelighed 
 • Hav fokus på barnets trivsel, læring og adgang til fællesskaber 
 • Husk, at barnet kan være i krise, og at du derfor ikke nødvendigvis kan få et retvisende billede af barnets faglighed endnu  

Huskeliste – når du planlægger barnets første skoledag

 • Dagen må gerne være relativt kort  
 • Det kan være en god idé at finde en velkomst-makker i klassen på forhånd  
 • Fortæl barnet, at I tager det stille og roligt, og at der ikke er faglige krav til barnet endnu  
 • Fortæl barnet, hvordan han eller hun kan få fat på sin kontaktlærer 
 • Fortæl barnet om de generelle regler på skolen, selvom de kan virke åbenlyse – for eksempel:  
  – Sådan her leger man i frikvartererne  
  – Sådan her venter man på sin tur  
  – Voksne i skolen kan godt blive sure, men de voksne må ikke slå eleverne  
 • Brug piktogrammer og billeder til at understøtte de informationer, du giver barnet

Hvad kan skolen gøre for at forberede sig på at modtage børn på flugt?

Lyt til podcast med Red Barnets psykologer Ane Lemche og Anne-Sophie Dybdahl.

Hvordan skaber man en god hverdag i en dansk skole for et barn på flugt?

Lyt til podcast med Red Barnets psykologer Ane Lemche og Anne-Sophie Dybdahl.

Se også:

Børn på flugt er først og fremmest børn
Hjælp barnet ind i det trygge fællesskab
Barnets modstandsdygtighed
Det trygge møde med institutionen