Børn på flugt er først og fremmest børn

 Arbejdet med børn på flugt kan sagtens tage udgangspunkt i din eksisterende pædagogiske praksis og faglighed, men bare med et skærpet fokus på trivslen hos børn, der har været på flugt.  

Som lærer eller pædagog skal du altså bruge de faglige værktøjer og redskaber, som du i forvejen benytter i dit daglige pædagogiske arbejde, samtidig med at du er opmærksom på de særlige vilkår, der gælder for børn på flugt.

Din tætte relation til børnene giver mulighed for at skabe et trygt miljø

Det pædagogiske miljø er ikke et terapeutisk miljø, og som lærer eller pædagog er du ikke psykolog, og det er ikke dit ansvar at behandle børnene. Men din tætte relation til børnene i dagligdagen giver mulighed for at skabe et trygt miljø, der støtter børnene i at håndtere hverdagen.

Se også:

Barnets modstandsdygtighed
Hjælp barnet ind i det trygge fællesskab
Børn med hulahopringe
Det trygge møde med skolen
Det trygge møde med institutionen