Det trygge møde med institutionen

Små børn får de første erfaringer med fællesskaber uden for familien, når de begynder i institution.

Når et barn, der har været på flugt, begynder i børnehave eller vuggestue i Danmark, vil det med stor sandsynlighed være et kulturchok.

Barnet kender endnu ikke sproget og vil derfor bruge meget energi på at afkode omgivelser, forventninger og andre mennesker.

Det kan være svært for barnet at svare på, hvad han eller hun har brug for – også i situationer, hvor sproget ikke er en barriere.

Huskeliste – når barnet begynder i institution

  • Sæt overordnede og klare rammer for dagen, som er aftalt med barnets forældre og dagtilbuddets ledelse 
  • Det kan være en god idé at give forældrene al relevant information på skrift, så de kan vende tilbage til det efter mødet (uanset om det står på engelsk, dansk eller deres modersmål) 
  • Sørg for, at barnets forældre føler sig trygge ved, at barnet begynder i daginstitution  
  • Sørg for, at barn og forældre bliver mødt med venlighed, imødekommenhed, tålmodighed og rummelighed 
  • Sørg for, at barn og forældre bliver mødt med forståelse for, at de står i en uoverskuelig situation 
  • Hjælp barnet til at få adgang til fællesskaber og leg 
  • Brug billeder eller piktogrammer til at understøtte informationerne.

Se også:

Børn på flugt er først og fremmest børn
Hjælp barnet ind i det trygge fællesskab
Børn med hulahopringe
Det trygge møde med skolen
Barnets modstandsdygtighed