Alle børn har rettigheder

Børn har ret til at blive beskyttet mod krig og væbnede konflikter. Der er mange, der slet ikke er opmærksomme på, at børn har nedskrevne rettigheder, og derfor er det en god idé at tænke formidlingen af dem ind i sit møde med netop børn, der har været på flugt.

De er løsrevne fra en masse tryghedselementer i deres liv, men de har altid deres rettigheder, og det skal vi hjælpe dem med at huske. 

Når børn kender deres rettigheder, har de nemlig lettere ved at insistere på, at de bliver overholdt, og de har bedre forudsætninger for at sætte egne grænser, respektere andres grænser og søge hjælp.

Kendskabet til børnerettighederne er derfor godt at have med, når du som frivillig skal tage godt imod et barn, der har været på flugt. Både fordi du er en beskyttende faktor i dig selv, og fordi du kan være med til at sikre, at barnet ved, hvad det har ret til.

Børnerettigheder og børnekonventionen
Børnekonventionen er nogle regler, der slår fast, at alle børn i verden har de samme rettigheder. Den blev vedtaget i FN den 20. november 1989, og i Danmark tiltrådte børnekonventionen i 1991. 

Børnekonventionens 54 artikler kan deles op i tre grupper af rettigheder:  

 1. Børns ret til overlevelse og udvikling 
  Retten til det mest grundlæggende (mad, tøj, lægehjælp, tryghed og skolegang)
 2. Børns ret til beskyttelse
  Retten til at blive beskyttet mod vold, misbrug, udnyttelse, diskrimination og krig
 3. Børns ret til medbestemmelse
  Retten til at være med til at bestemme over det, der angår barnet selv (herunder at sige sin mening og at være med i foreninger)

Udover de tre grupper af rettigheder, så er der især én rettighed, der handler om dét at være  barn på flugt. Det er artikel 22:  

”Staten skal sørge for særlig beskyttelse af børn, som er flygtninge eller som søger flygtningestatus. Staten skal samarbejde med ansvarlige organisationer om at beskytte og hjælpe flygtningebørn med at blive genforenet med deres familier”  

Red Barnets børnesyn er baseret på børnekonventionen

 • Børn er subjekter med selvstændig værdi
 • Børn er vigtige aktører i eget liv og i samfundet
 • Børn vil inddrages og kan udtrykke deres holdninger
 • Børns behov skal vurderes og opfyldes ud fra barnets bedste, og børn kan selv bidrage med, hvad der er for deres bedste
 • Børn udvikler sig bedst i inkluderende fællesskaber i samspil med andre
 • Børn skal have omsorg og beskyttelse for at udvikles og trives, og børn kan være aktive deltagere i deres egen beskyttelse
 • Det skal respekteres, at børns evner og modenhed er under udvikling
 • En investering i børn er en investering i hele samfundet

Læs mere om Børnekonventionen på Red Barnets skole.

Se også:

Fem børn lytter
Hvorfor flygter mennesker?
Hvordan påvirker det et barn at være på flugt
Hvordan kan jeg hjælpe som frivillig