Hvordan påvirker det et barn at være på flugt?

Når et barn med ét bliver hevet ud af sin trygge og genkendelige hverdag, har det en række konsekvenser. Man kan sige, at barnets almindelige barndom bliver hullet, når dagligdagen brat forandres.

Det kan medføre, at den normale udvikling standser. Det gælder både barnets kognitive, følelsesmæssige og sociale udvikling. Samtidig kan selve flugten fra det konfliktramte hjemland til et nyt land have yderligere konsekvenser for barnet. Det vanlige sikkerhedsnet er revet væk. 

Børn på flugt har særlig risiko for at blive udsat for vold, fysiske farer og for at blive udnyttet af fremmede voksne både fysisk og digitalt. 

Alt det kan betyde, at det måske er et  barn med ar på sjælen, du møder i dit frivillige arbejde. Men med den rette hjælp og støtte kan børn, der har været på flugt, komme til at leve et sundt og godt børneliv.

Se også:

Alle børn har rettigheder
Fem børn lytter
Hvorfor flygter mennesker?
Hvordan kan jeg hjælpe som frivillig