Hvad er kultur?

Fem børn lytter

Når du møder familier, der er flygtet fra deres hjemland, er det vigtigt, at du som frivillig er åben og prøver at forstå den kultur, de kommer fra. På den måde kan du forsøge at undgå eventuelle misforståelser og fordomme.

Det bliver også tydeligere for dig, hvor de største forskelle mellem børnenes hjemland og deres nye omgivelser opstår. Det er også vigtigt at huske, at familier, der har været på flugt, kan have været ude for traumatiserende hændelser.

De har måske oplevet at miste et familiemedlem eller deres hjem. De kan derfor befinde sig i en udsat position, som de ikke er vant til samtidig med, at de befinder sig i en helt ny kultur. På samme måde, som du skal lære om deres kultur, kan det derfor også være gavnligt, at du som frivillig lærer familierne om vores kultur i Danmark. 

Det kan hjælpe dem med at føle sig mere trygge og gør det lettere for dem at tilpasse sig de nye omgivelser.  Nøgleordene er nysgerrighed, viden, forståelse, respekt og ydmyghed:

Hvad er kulturelle koder?
Begrebet ’kulturelle koder’ dækker over de måder, en kultur gør tingene på, og de kan være helt anderledes end i den kultur, barnet kommer fra. Samtidig er de en kompleks størrelse, der kan være svær at regne ud.

Der kan for eksempel gælde et sæt kulturelle koder der, hvor du møder barnet som frivillig, andre i skolen og nogle tredje derhjemme.

De nye måder at gøre tingene på, som det nyankomne barn møder, skifter altså alt efter hvor han eller hun befinder sig. Det er også forskelligt alt efter, hvilken baggrund barnet kommer fra, hvilke nye måder, der overrasker eller undrer ham eller hende.


Se også:

Hvordan kommunikerer du med én, der endnu ikke kan dansk?
Hvad skal jeg som frivillig huske på i mødet med en ny kultur?
Lege og aktiviteter uden sprog