Hvad skal jeg som frivillig huske på i mødet med en ny kultur?

Når du møder familier, der er flygtet fra deres hjemland, er det vigtigt, at du som frivillig er åben og prøver at forstå den kultur, de kommer fra. På den måde kan du forsøge at undgå eventuelle misforståelser og fordomme.

Det bliver også tydeligere for dig, hvor de største forskelle mellem børnenes hjemland og deres nye omgivelser opstår. Det er også vigtigt at huske, at familier, der har været på flugt, kan have været ude for traumatiserende hændelser.

De har måske oplevet at miste et familiemedlem eller deres hjem. De kan derfor befinde sig i en udsat position, som de ikke er vant til samtidig med, at de befinder sig i en helt ny kultur. På samme måde, som du skal lære om deres kultur, kan det derfor også være gavnligt, at du som frivillig lærer familierne om vores kultur i Danmark. 

Det kan hjælpe dem med at føle sig mere trygge og gør det lettere for dem at tilpasse sig de nye omgivelser.  Nøgleordene er nysgerrighed, viden, forståelse, respekt og ydmyghed:

Nøgleord til forståelse af kultur

  • Nysgerighed
  • Viden
  • Forståelse
  • Respekt
  • Ydmyghed
  • Sørg for at spørge ind til barnet og inddrage ham eller hende i samtaler og aktiviteter.
  • Undersøg og hent viden om det samfund, barnet kommer fra, så du har lettere ved at vise forståelse og sætte dig i barnets sted.
  • Kommunikér klart med barnet og spørg ind til forventninger, så de er afstemt mellem jer.
  • Fokusér på ligheder og ressourcer frem for forskelle og problemer.

Ny kultur – ny måde at løse konflikter på
Det er kulturelt forankret, hvordan vi håndterer konflikter. Det kan derfor være svært for det nyankomne barn, der har været på flugt,  at navigere i en konflikt og komme godt ud af den igen. Samtidig er det vigtigt for, hvordan barnet klarer sig socialt videre frem, hvordan han eller hun klarer at løse konflikterne.

Du kan hjælpe barnet på vej ved at lægge mærke til, hvordan han eller hun løser konflikterne og så vise, hvordan I plejer at gøre i den gruppe, du er frivillig i.

Se også:

Fem børn lytter
Hvad er kultur?
Hvordan kommunikerer du med én, der endnu ikke kan dansk?
Lege og aktiviteter uden sprog