Hvordan kommunikerer du med én, der endnu ikke kan dansk?

Det kan være svært at få et nyankommet barn til at føle sig trygt og godt modtaget, når hverken barnet eller forældrene er fortrolige med det danske sprog endnu.

Men kommunikation er mange ting. Det er ikke kun det, vi siger – det er også måden, vi siger noget på, og måden vi mødes på.

Det er godt at være opmærksom på, når du møder barnet. 

Her er en liste over andre ting, der kan være gode at have i baghovedet i samtalen med både børn og forældre, som er på helt ny grund her i Danmark. 

 

Gode råd til trygge og nærværende samtaler
Du har bedre muligheder for at skabe en tryg og nærværende samtale, når du er opmræksom på at:

 • Tale langsomt uden at overdrive
 • Lytte aktivt og huske at holde øjenkontakt
 • Holde en normal rytme, så dit sprog ikke bliver karikeret
 • Holde dig til letforståelige ord og undlade slang og ordsprog
 • Bruge simple sætningsstrukturer og så få ord som muligt
 • Skrive ordene ned, da det kan være lettere at forstå end talte ord
 • Bruge piktogrammer eller skilte med hjælpesætninger
 • Bruge fagter, hvis der opstår forvirring omkring et ord
 • Stille korte ‘informationsfattige’ spørgsmål
 • Vise initiativ i forhold til at begynde og fortsætte samtalen
 • Være ærlig om egen tvivl

Se også:

Fem børn lytter
Hvad er kultur?
Hvad skal jeg som frivillig huske på i mødet med en ny kultur?
Lege og aktiviteter uden sprog