Lege og aktiviteter uden sprog

Du kan også finde på aktiviteter med børnene, der ikke kræver et sprog og på den måde hjælpe det nyankomne barn ind i fællesskabet. Her er det vigtigt at være helt tydelig i forhold til, hvornår legen begynder og slutter,  at legen ikke bliver for voldsom, og at der er god tid til at tage hensyn undervejs.

Det er vigtigt, at du planlægger aktiviteten og tænker rammerne for den grundigt igennem, inden I går i gang. Det er sværere at styre spontane aktiviteter end planlagte.

Legekatalog: Lege på tværs af sprog 
Få inspiration til lege, som kan styrke børn og skabe nye venskaber på tværs af sprog.  
Hent legekataloget ‘Lege på tværs af sprog’ (pdf).

Lege, der ikke kræver det talte sprog

Aktiviteten kan starte med, at alle finder en pind til deres ‘fiskesnor.’ Du kan eventuelt vise børnene et billede af en fiskesnor eller en krabbe, så de danner sig et billede af, hvilken aktivitet de skal i gang med, og hvad pinden skal bruges til. Vis børnene, hvordan snor, pind og klemme sættes sammen til en fiskesnor. Lad så børnene sætte deres egen fiskesnor sammen. Sørg hele tiden for, at alle er inkluderet i aktiviteten. Undervejs kan I tage krabberne op og vække børnenes nysgerrighed. Lad børnene holde krabberne, mærke på dem og sæt dem så til sidst fri i vandet igen.  

Vi stop-danser sammen! Når musikken går i gang, begynder alle at danse. En voksen styrer musikken, og når vedkommende sætter musikken på pause, skal alle stoppe med at danse. Den voksne skal nu vælge de to på gulvet, som stod mindst stille, da musikken stoppede. De to skal nu danse sammen med hinanden i hænderne. Sådan fortsætter legen, til alle danser to og to sammen. Herefter sættes grupperne nu sammen, når musikken stopper – dem som stod mindst stille, skal danse sammen i grupper af fire. Sådan fortsætter legen, indtil der til slut er dannet én stor rundkreds, hvor alle danser sammen.

Det er ikke alle børn, hverken danske eller børn, der har været på flugt, der synes om kropskontakt – for eksempel at holde i hånden. I stedet kan børnene holde fast i hver deres ende af et tørklæde. På den måde kan de stadig være med i legen, men uden at få overskredet deres grænser.

Vær opmærksom på, at alle er trygge ved legen. Vil et barn ikke danse, kan vedkommende være musik-hjælper eller observatør, der hjælper med at udpege, hvem der ikke står stille og så videre.

Ned, op og under
Når faldskærmen er spændt ud mellem alle deltagere, siger en person: ‘Op, ned’. Alle løfter faldskærmen op og sænker den igen. Efter nogle gange siger personen: ‘Op, under’. Og alle kravler under faldskærmen, mens den daler ned over deltagerne. Man kan lade deltagerne skiftes til at være den, som siger: ‘Op, ned, under’. Da ordene er simple og samtidig kobles sammen med en bevægelse, vil børnene hurtigt fange, hvordan legen skal leges på trods af de sproglige forskelligheder. Sørg for, at der i gruppen er et par voksne, der hele tiden kan føre an i bevægelserne.

Bolde på faldskærm
Man kan kaste en blød bold ind på faldskærmen og udfordre personerne til at få den til at hoppe op og ned uden at falde udenfor. Man kan så øge antallet af bolde for at få intensiteten til at stige. Efterhånden mindsker man antallet af bolde.

Du og dine med-frivillige sætter en forhindringsbane op, gerne med hjælp fra de deltagende, så alle på den måde er inkluderede i legen fra starten. Forhindringerne, som kan laves af alt muligt, kan eksempelvis få deltagerne til at hoppe, danse, kravle, gå på line, zigzagge, mave sig frem – bevæge sig på alle mulige måder. Det kan også være at grave en lille bold op af en sæk ris og kaste den gennem en hulahopring, eller hvad man nu finder på.

Som variation kan børnene lave mindre forhindringsbaner til deres forældre og omvendt.

Denne aktivitet kræver plads, så leg gerne udenfor. Her er det også oplagt at benytte naturen – kravl under en gren, zig-zag mellem træer, kravl over en bænk. Det er vigtigt, at der koordineres mellem de frivillige, så der er frivillige nok til at hjælpe forskellige steder på banen.

Start aktiviteten med at gå udenfor for at samle blade sammen til aktiviteten. Efterfølgende fortsættes aktiviteten indenfor. Her er det vigtigt, at du demonstrerer aktiviteten og fremgangsmåden til at starte med, så alle er med på aktiviteten.

Tag først et rengjort syltetøjsglas, pensel lim på et blad og tryk bladet fast på glasset. Lim så mange blade på, som I synes. Tænd et lys og sæt det i glasset, og lanternen er klar til ophængning. Måske har I et træ, der kan pyntes eller en bålplads, der skal lyses op i den mørke tid. Denne aktivitet kan med fordel laves, så forælder og barn er sammen om at lave lanternen. Vær opmærksom på at hjælpe familierne i gang og hjælp løbende under aktiviteten.

I denne leg stilles en spand i den ene ende af lokalet, deltagerne starter i den anden. Legen går ud på at puste en sæbeboble, føre den gennem lokalet, hen til spanden og ’dunke’ ved at puste til sæbeboblen. Boblen må naturligvis ikke røre jorden eller på anden vis springe. 

Se også:

Fem børn lytter
Hvad er kultur?
Hvad skal jeg som frivillig huske på i mødet med en ny kultur?
Hvordan kommunikerer du med én, der endnu ikke kan dansk?