Fra Ukraine til Danmark
Fra Ukraine til Danmark

Børnenes oplevelser

Slide 2

I februar 2022 udbrød der krig i Ukraine. Og det blev svært og usikkert at være i landet. Derfor flygtede millioner af børn og familier fra krigen - og fra deres land. Omkring 12.000 børn flygtede – sammen med deres familier - til Danmark.

Slide 2

Det er en stor og vigtig opgave at tage godt imod mennesker, som er flygtet. Og sørge for, at de hurtigt får det godt og trygt.

Vi har talt med 22 børn fra Ukraine og spurgt hvordan de har oplevet det at komme til Danmark.

CH1764355_Children_take_part_in_a_TeamUp_session_in_a_Digital_Learning_Center_in_Eastern_Poland
Slide 2

På de næste sider fortæller børn fra Ukraine om deres oplevelse af hvordan de blev modtaget. Hvordan det var at flygte og komme til et helt nyt land. Hvordan det er at bo på en ny måde og gå i en ny skole eller børnehave. De fortæller også om at have svært ved et nyt sprog, om at savne og være ensom – og om ikke at vide, om man skal hjem igen.

Hvordan var det?
Hvordan var det?
Citat

"I vores værelse i Ukraine var der eksplosioner. Den ene skulle sove, og den anden skulle være på vagt, hvis der kom raketter. Jeg havde høretelefoner på, og så kom der en eksplosion. Så blev lysene slukket, og der blev panik mellem menneskene. Det skete en nat, hvor jeg havde fødselsdag".
Barn, 12 år

Hvordan var det at flygte
Hvordan var det at flygte?
Slide 2

Det var en lang og hård tur. For mange børn og deres familier varede den mange dage, og der var mange stop på vejen. De skulle vente meget, og der var ikke nogen gode steder at sove. Det var hårdt fordi de var bange og usikre på, hvad der skulle ske med dem og deres familie.

CH1764355_Children_take_part_in_a_TeamUp_session_in_a_Digital_Learning_Center_in_Eastern_Poland
Hvordan var det at flygte
Hvordan var det at komme til Danmark?
Slide 2

Heldigvis oplevede de fleste børn, at det var sikkert og trygt at komme til Danmark. Der var mange frivillige* danskere til at tage imod de ukrainske familier.

De var venlige og hjælpsomme, og flere af dem gav fx børnene mad, legetøj og tøj. Det gjorde det lidt nemmere.

*Frivillige er mennesker, som bruger deres fritid på at hjælpe andre – uden at de får penge for det.

CH1764355_Children_take_part_in_a_TeamUp_session_in_a_Digital_Learning_Center_in_Eastern_Poland
Slide 2

Men den første tid i Danmark var også svær. Mange familier skulle flytte flere gange. Først var de i et *modtagercenter, og så måske på et værelse på et plejehjem. Og først derefter i en lejlighed, som blev deres.

*Et modtagercenter er det første sted man kommer hen, når man kommer til Danmark. Her får man mad, et værelse og lidt tøj hvis man mangler. Her bor man sammen med andre mennesker der er flygtet til Danmark, indtil man får sit eget hjem i Danmark.

Slide 2

Det har været svært for mange børn at flytte så meget, fordi de skulle vænne sig til nye naboer og omgivelser - og måske fik længere til deres venner og nye skole.

Citat

"Vi blev kørt i bus, hen til det sted hvor vi skulle være. Nogle frivillige viste os vores værelse, og det, forstod jeg endelig, at nu var der sikkerhed. Nu var jeg et godt sted.".
Barn, 12 år

Hvordan var det?
Hvordan er det at leve i et nyt land?
Hvordan var det at flygte
Hvordan er det nye hjem?
Slide 2

For mange ukrainske børn er deres nye hus eller lejlighed meget anderledes end i Ukraine.

Det nye sted er mindre– og de skal måske sove flere i samme rum. Nogle familier bor også sammen med andre familier. Nogle børn, som før boede i byen i Ukrainebor nu på landet – og omvendt.

Citat

"Jeg er glad for, hvor jeg bor nu. Men der er ikke så meget plads i lejligheden, og jeg skal dele værelse med min yngste bror. Mine to veninder har et værelse hver."
Barn, 12 år

Slide 2

Mange familier har ikke fået så mange ting eller penge med. Derfor savner nogle børn deres ting – og de har desværre ikke penge til at købe nye.

Mange har dog fået nogle af de ting, de manglede, i gave fra danske familier.

Slide 2

Mange børn bor tæt på andre børn fra Ukraine, som også er flygtet til Danmark. Det har været rigtigt rart for dem. De fik hurtigere ukrainske venner, end danske venner.
Nogle børn har flyttet mange gange siden de er kommet til Danmark.

Hvordan var det at flygte
Hvordan var det at starte i dansk børnehave, vuggestue eller dagpleje?
Slide 2

Små børn, der skulle i vuggestue, dagpleje eller børnehave, fik lov at starte lige så stille op – og have deres forældre med. Det synes både børnene og forældrene var dejligt.

Ikke alle børn havde prøvet at gå i vuggestue eller børnehave hjemme i Ukraine, så det var lidt svært for de børn, som ikke havde prøvet det før, men de fik hurtigt venner at lege med.

Citat

"Jeg er glad for, hvor jeg bor nu. Men der er ikke så meget plads i lejligheden, og jeg skal dele værelse med min yngste bror. Mine to veninder har et værelse hver."
Barn, 12 år

Slide 2

Det var også lidt svært de steder, hvor ingen voksne kunne snakke ukrainsk. Og bedst de steder, hvor de voksne huskede, at børnene fra Ukraine godt kunne have brug for lidt ekstra hjælp. Også selvom man måske ikke kunne se det på dem.

Heldigvis fik langt de fleste små børn gode venner. Både ukrainske og danske.

Hvordan var det at starte i dansk skole?
Hvordan var det at starte i dansk skole?
Slide 2

Flere børn holdt pause fra skolen, da de flygtede. Nogle gik ikke i skole i flere måneder.

For mange har det været rart at komme i skole igen. Det er trygt med en mere normal hverdag.

Slide 2

Inden børnene skulle starte i skole, fik de en rundvisning på skolen. De fik også en masse praktisk at vide – fx om frikvarter, idrætstøj og madpakker.

Det var især trygt at starte for de børn, som kom i klasse med andre ukrainske børn. Tit har de ukrainske børn mest hængt ud med hinanden.

Citat

"Da vi fik at vide, at vi skulle starte i skolen, blev vi nervøse for, om vi kunne klare det hele på dansk. Men da vi fik at vide, at der var andre ukrainere, blev vi glade."
Barn, 11 år

Slide 2

Børnene synes, de blev taget godt imod. Lærerne har været gode til at hjælpe. Mange børn er glade for at komme i skole – og for de nye venner, de har fået.

Men det har også været svært for mange. Især når de skulle skifte fra en *modtagerklasse med ukrainske børn – til en almindelig dansk klasse.

*En modtagerklasse er en skoleklasse kun med børn, som lige er kommet til Danmark, og som ikke taler dansk. Her lærer de dansk, så de kan komme over i en dansk klasse og følge den almindelige undervisning.

Citat

"Jeg vidste ikke, at det at kunne snakke med sine klassekammerater på ukrainsk betød så meget. Jeg ville faktisk gerne starte i den danske klasse, men nu kan jeg mærke, at jeg savner mine kammerater i modtagerklassen. De har det sjovt uden mig, måske endda bedre."
Barn, 12 år

Slide 2

Den danske måde at gå i skole på er anderledes end den ukrainske.

De ukrainske børn har skulle vænne sig til mere leg, kreativitet og gruppearbejde. I Ukraine arbejder man mere alene, har flere tests og skal lære ting udenad.

Børnene synes rigtig godt om at gå i skole i Danmark.

Slide 2

Noget af det sværeste ved at gå i skole i Danmark har været sproget. Især på de skoler, hvor ingen lærere talte ukrainsk.

Nogle ukrainske børn har gerne vil lære dansk. Andre har ikke synes, at det var så nødvendigt, fordi de tænkte, at de alligevel snart skulle hjem.

Citat

"Min mor siger, at jeg skal gå i ukrainsk skole ved siden af. Fordi hvad nu, hvis vi ikke kan blive i Danmark, men skal tilbage til Ukraine. Så skal jeg blive færdig med min ukrainske skole, så jeg kan læse videre i Ukraine.
Barn, 14 år

Slide 2

Mange har også haft svært ved at lege med danske børn på grund af sproget. Tit er de ukrainske børn endt med at blive venner og lege sammen, fordi det var nemmest.

Og så er det endnu sværere at lære dansk.

Hvordan var det at flygte
Hvordan var det i fritiden?
Slide 2

Mange af de ukrainske børn har ikke gået til noget i i deres fritid. Heller ikke selvom de gerne vil – eller selvom de måske endda savner den aktivitet, de gik til hjemme i Ukraine.

Slide 2

I stedet har nogle brugt deres fritid på at gå i ukrainsk skole online. Andre har været alt for trætte efter en lang skoledag. Sådan en dag kan være hård, når skolen, sproget og måden, man bliver undervist på, er ny.

Andre har brugt en stor del af deres fritid på at hjælpe til derhjemme. Og nogen er bare slet ikke nået så langt. De har først lige skulle falde til i deres nye hjem.

CH1764355_Children_take_part_in_a_TeamUp_session_in_a_Digital_Learning_Center_in_Eastern_Poland
Slide 2

Det heller ikke været så nemt at finde ud af, hvilke muligheder der egentlig er dér, hvor man bor. Måske var der for langt derhen.

Og i nogle familier har der måske heller ikke rigtigt været råd.

Hvordan var det?
Hvad var sværest?
Slide 2

Sproget har været noget af det sværeste for mange. En del har følt sig utrygge i skolen eller børnehaven, fordi de ikke forstod, hvad der blev sagt.

Andre har været kede af, at de ikke at kunne forklare, hvad de mente - eller forstå, hvad der skete omkring dem.

Det hjalp heldigvis meget, når der var en voksen, som kunne snakke ukrainsk.

Citat

Jeg leger primært med børn fra Ukraine, fordi det er svært at lege med de danske børn, fordi de snakker dansk. Det ville nok være sjovere, hvis alle snakkede samme sprog, så ville man nok have flere venner at lege med."
Barn, 10 år

CH1764355_Children_take_part_in_a_TeamUp_session_in_a_Digital_Learning_Center_in_Eastern_Poland
Slide 2

Det har også været svært for mange, at de ikke ved om - og hvornår - de skal hjem til Ukraine. Det gør det svært at finde ud af, om det kan betale sig at lære sproget.

Derfor har nogen gået både i dansk skole om dagen - og ukrainsk online-skole om aftenen. Så er de klar, hvis de pludselig skal tilbage til Ukraine.

Slide 2

Det har også været hårdt for mange at få nye venner. Især på grund af sproget. De savner deres gamle venner og har brugt tiden på at holde kontakt med dem i stedet.

Og så har de ikke rigtig fået nye danske venner.

CH1764355_Children_take_part_in_a_TeamUp_session_in_a_Digital_Learning_Center_in_Eastern_Poland
Slide 2

Især de ældste børn har haft det svært. De har oplevet krigen mere end de små børn – og forstået mere. De har samtidig haft flere opgaver i hjemmet og gået mere i skole.

De har også troet og håbet mere på, at de snart skulle hjem til deres hjem og venner i Ukraine.

Slide 2

Rigtig mange ukrainske børn har følt sig ensomme og alene. Mange er enebørn og har ingen søskende at lege eller snakke med.

Det var også svært at få danske venner på grund af sproget. Og nogle steder var der langt til den nærmeste ukrainske familie.

Citat

"I princippet er der folk, jeg kan lege med. Men det gør jeg ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Den veninde, jeg gik til gymnastik med, var også fra området, hvor vi bor, men så stoppede vi med at snakke sammen. Så i en uges tid har jeg ikke leget med andre, men det er også fint."
Barn, 12 år

Slide 2

På grund af krigen skulle og skal ukrainske mænd mellem 18 og 60 år blive i Ukraine og kæmpe mod russerne. Det betyder, at mange børn er flygtet uden deres far og ældre brødre. Det har været rigtig hårdt.

Børnene savner deres fædre og brødre – og er bekymrede. Og de savner deres gamle venner, som er blevet i Ukraine eller flygtet til andre lande.

Slide 2

Heldigvis kan de stadig snakke med deres far, storebror og venner – fx via FaceTime. Men det betyder også, at børnene hele tiden bliver mindet om, hvor meget de savner dem – og de bliver mindet om krigen. Og det kan gøre dem kede af det

Citat

Min far, mormor og morfar bor stadig i Ukraine. Jeg har stadig kontakt med min far næsten hver dag. Det hjælper, at vi ringer med video, hvor jeg kan se dem."
Barn, 14 år

CH1764355_Children_take_part_in_a_TeamUp_session_in_a_Digital_Learning_Center_in_Eastern_Poland
Slide 2

Nogle børn fortæller, at deres nye venskaber i Danmark gør at de ikke føler sig ensomme. Det gør dem trygge at de har nogle at dele deres tanker med.

Det er helt normalt når man kommer til et nyt sted, at man kan føle sig ensom, og det at få nye venner bliver vigtigt for at man får det godt.

Slide 2

Heldigvis bliver livet i Danmark nemmere, jo længere børnene har været her.

De får danske venner. Det bliver nemmere at forstå og tale dansk, og det bliver nemmere at gå i skole.

Så med tiden bliver de mindre ensomme og alene – og mere glade.

CH1764355_Children_take_part_in_a_TeamUp_session_in_a_Digital_Learning_Center_in_Eastern_Poland
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow